TARIEVEN

4 MAANDEN

1x p/w  € 39,95

2x p/w  € 59,95

3x p/w  € 74,95

Abonnementsvormen

1 les per week

Per week mag je 1 keer 1 les van 1 danscursus volgen.

€ 39,95 per 4 weken op basis van  4 maanden abonnement


2 lessen per week

Per week mag je 1 keer 2 lessen of  2 cursussen volgen.

€ 59,95 per 4 weken op basis van  4 maanden abonnement


3 lessen per week

Per week mag je 1 keer 3 lessen of  3 cursussen volgen.

€ 74,95 per 4 weken op basis van  4 maanden abonnement

Een nieuwe cursus start bij een deelname van tenminste 5 paren. 

Voor alle cursussen geldt: vol = vol

Zonder danspartner geen garantie van deelname aan de les, al doen we er alles aan om bij een tekort een danspartner te regelen.

Tijdens de zomer vakantie zijn er geen lessen en wordt er geen lesgeld geïncasseerd.

Studentenkorting

Voltijd studenten krijgen 10% korting op de tarieven bij Salsa Contigo. Studentkorting (alleen voor voltijdstudenten van 25 jaar en jonger) . Een Studentenkorting wordt niet met terugwerkende kracht berekend en geldt alleen wanneer je kunt aantonen tijdens de looptijd van de cursus actief voltijd student te zijn . Het studentenbewijs dient in ons bezit te zijn voor aanvang van de cursus,  en is niet geldig icm andere kortingen.

Gelre Pass

Gelre Pass houders krijgen 20% korting per 4 weken.
Van Salsa Contigo vinden wij het belangrijk dat ook mensen met een lager inkomen hun ontspanning kunnen vinden door te dansen.

Actiekorting

Per nieuw lid dat je aanbrengt, krijg je de eerstvolgende maand een eenmalige korting van € 10,- op je cursusgeld.
Ik betaal de hele cursus ineens - 5% korting

Algemeen geldende regels

  • Met ingang van 2024 is de abonnementsperiode standaard 4 maanden, met stilzwijgende verlenging. Na de looptijd geldt een opzegtermijn van 1 maand. Voor de cursisten die nog een bestaand abonnementen van 8 maanden hebben, blijven deze gehandhaafd. 
  • Er worden 3 cursussen per jaar gegeven. Een cursus bestaat uit 16 lessen van 1 uur.
  • Na afronding van een danscursus van 16 weken kun je doorstromen naar een volgend niveau.
  • Leiders (mannen en vrouwen) mogen gratis bij alle lessen meedansen indien de lessen van een lager niveau zijn dan zij zelf dansen.
  • Betaling geschiedt per automatische incasso.
  • Indien de incasso wordt gestorneerd, dan wordt het niet betaalde lesgeld de volgende incasso meegnomen. Indien dan de daaropvolgende (= 2e) incasso ook wordt gestorneerd, gaat u er op voorhand mee accoord en zijn wij gerechtigd het volledige lesgeld in één keer te incasseren.
  • Zie verder de Algemene Voorwaarden

Beoordeling door klanten: 4,9/5 -14 beoordelingen